Fuzztone 60’s TB

Fuzztone TB 60’s je modifikací legendárního Fuzz Face™. Je osazen dvěma germaniovými tranzistory. Oproti původnímu historickému Fuzz Face™ má Fuzztone TB 60’s několik vylepšení.

3700,- Kč

FUZZTONE TB 60´s je modifikací legendárního Fuzz Face™. Je osazen dvěma vyměřenými germaniovými tranzistory. Oba germaniové tranzistory jsou ručně vyměřované speciální metodou z velkého množství stejného typu tak, aby fuzz při zesílení potenciometru volume na kytaře naplno, byl schopen produkovat tlustý, harmonický zvuk a zároveň při stažení volume na kytaře byl schopen zvuk „vyčistit“ do příjemné podoby.

Oproti původnímu historickému Fuzz Face™ má FUZZTONE TB60´s několik vylepšení, ve smyslu rozšířených možností ovládání a nastavení ideálního zvuku. Jde o ovladače MIDD, BIAS a přepínač PRESENCE.

MIDD ovládá charakteristiku středových frekvencí ve vztahu ke spektru harmonických a sustainu.

BIAS je potenciometr, kterým lze nastavit vstupní citlivost celého fuzzu. Změna vstupní citlivosti s sebou v tomto případě nese i lehkou změnu vstupní impedance a obojí má vliv na pevnost tónu, vyčištění přebuzené „prdivosti, bučivosti“ klasického fuzzu směrem ke kontrolovatelnějšímu overdrive soundu.

PRESENCE je páčkový přepínač, který v levé poloze nechává klasický zvuk standardního fuzzu a v pravé poloze přidává na vstupu přímý průchod vyšších středních frekvencí přes BIAS. Je to další výrazová možnost tohoto efektu. Čím více vytočíme BIAS doprava, tím méně se vliv PRESENCE projevuje. V pravé poloze BIAS (naplno) nemá přepínač presence žádný vliv na změnu zvuku. V levé poloze BIAS má PRESENCE největší vliv na změnu zvuku.

další popis...

Důležité upozornění: Pokud máte v řadě za sebou zapojeno více efektů a některé z nich nejsou true bypass, doporučuji dobře zvážit a vyzkoušet na kterou pozici FUZZTONE TB 60 zapojit. Pracuje totiž s nestandardní vstupní i výstupní impedanci a tudíž jeho zvuk může být velmi významně ovlivněn společnou vazbou-spojením s jiným efektem, který jej může nějakým neúměrným způsobem na vstupu nebo výstupu zatížit.

Efekt je 100% analogový, bez jakýchkoliv digitálních obvodů a je osazen ručně vyměřenými součástkami. Jednotlivé typy součástek prošly dlouhodobým testováním kvality.

Efekt je zapojen v režimu TRUE BYPASS, což znamená, že když je vypnutý, tak průchozí signál přes něj neovlivňuje žádný elektronický prvek – jde přímo z IN jack do OUT jack, kontakty spolehlivého 3PDT nášlapného přepínače.

Velmi důležitou zásadou pro zachování výborného zvukového výsledku, který vám nabízejí true bypass efekty, jsou kvalitní signálové kabely. Neměly by být zbytečně dlouhé! Měly by mít co nejmenší vlastní kapacitu, aby nedocházelo k nežádoucímu útlumu výšek. Ne každý drahý kabel je nutně i kvalitní! Komplexně vlastnosti kabelů ovlivňuje i výběr typů konektorů Jack – nezapomeňte, že mimo jiné vlastnosti se také jejich vnitřní kapacita může podílet mnohdy nemalou měrou na celkové kapacitě kabelu nebo propojovací spojky mezi efekty!

Technické parametry
 • Napájení: -9 až -10V DC – adapter nebo baterie.
 • Proudový odběr: 0,8 / 1,5 mA (LED OFF / LED ON)
 • Rozměry: (š x d x v) – šířka 97mm, délka 122 mm a výška 44 / 61 mm
  (bez knoflíkú / s knoflíky).
 • Váha : 440g
Příklady nastavení
Upozornění a zásady
 • Vzhledem k tomu, že jde o germaniový fuzz a germanium jako polovodič je
  teplotně velmi nestabilní, může se stát, že při velkém vnějším přehřátí
  efektu, stoupne i jeho vnitřní teplota natolik, že se zvuk velmi radikálně
  změní, popřípadě fuzz přestane dočasně i hrát. Je třeba se proto vyhnout
  použití efektu na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti sálavého zdroje
  tepla!
 • Pro provoz z baterie je možno použít jak obyčejnou zinko-uhlíkovou, tak
  alkalickou baterii. Oba typy lehce ovlivňují rozdíly ve výsledné pevnosti a
  barevnosti tónu.
 • Při provozu na adapter je třeba použít samostatný adapter s opačnou
  polaritou na konektoru než je u standardů Ibanez či Boss. Efekt pracuje s
  opačným napájením + pólem na zem!!!
 • Nelze tedy zapojit ani na společný zdroj pro více efektů, které mají – pól
  na zemi!!!
 • Platí, že různé napáječe mohou mít díky svým vlastnostem vliv na nuance ve
  výsledném zvuku efektu. Není také od věci tvrzení, že germaniový fuzz obecně
  hraje nejlíp s obyčejnou 9V baterií, popřípadě i stáří baterie ovlivňuje
  charakter jeho zvuku.
 • Přestože je zařízení chráněno vnitřní diodou proti přepólování adaptéru,
  doporučuji v rámci preventivního vyloučení poškození jak přístroje, tak
  adaptéru, zkontrolovat polaritu na „cigaretovém“ konektoru síťového adaptéru.
  Na vnějším opláštění by měl být – pól zdroje. Ve vnitřní dutince by měl být +
  pól zdroje.
 • Další důležitou zásadou je: při napájení z baterie nenechávat zastrčený
  jack kytarového kabelu do konektoru Input (vstup efektu) zbytečně, pokud se
  delší dobu nehraje. Pomocí zasunutí tohoto Jacku se připojuje baterie k
  obvodu, který z ní pak stále odebírá proud a vybíjí ji, a to i když efekt není
  zrovna aktivován nožním spínačem a LEDka právě nesvítí!
 • Přístup k baterii je po povolení čtyř křížových šroubků na spodním okraji
  předního a zadního čela krabičky. Baterii je samozřejmě nutno čas od času
  zkontrolovat, aby „nevytekla“ do zařízení.
 • K čištění efektu používejte jen vlhký hadřík a slabý roztok mýdla či
  saponátu. Popisy jsou vodostálé. V žádném případě nepoužívejte ředidlo,
  jinou agresivní látku nebo čističe obsahující brusné částice!
 • Záruka na bezporuchový provoz při dodržení výše uvedených zásad je
  doživotní.

Manuál v PDF