Analog Chorus TB Double

Chorus pracuje na principu původních japonských analogových posuvných registrů BBD typu MN3007.

3700,- Kč

Kombinací této původní analogové technologie a moderních precizních obvodů byl zkonstruován Analog Chorus TB Double tak, aby byl technickými parametry a vlastnostmi rovnocenným partnerem ostatním soudobým efektům a zároveň si ponechal zvukové kouzlo původních, prvních chorus efektů.

Při jeho konstrukci bylo záměrem, aby byl efekt jednoduše ovladatelný při praktickém použití. Je konstruován jako Double, čili ho tvoří dvě stejné sekce, které je možno samostatně přednastavit a při hře pouze přepnout pomocí nožního přepínače A/B. Tak je možno skokově přejít např. z pomalého chorusu do rychlé rotace simulující leslie efekt během hry, aniž by bylo nutno se k efektu sklánět a měnit nastavení ovládacích potenciometrů. Oba chorusy A i B jsou zcela shodné, každý z nich má ovládací prvky RATE a DEPTH.

DEPTH ovládá hloubku efektu – poměr mezi průchozím a efektovým signálem. DEPTH / hloubka efektu se zvyšuje otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček – doprava.

RATE ovládá rychlost „rotace“ modulačního signálu od pomaluběžné modulace jemně zdvojeného zvuku, přes klasický chorus až po velmi rychlou simulaci leslie efektu. Rychlost rotace se zvyšuje otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček – doleva.

další popis...

Kromě toho je nad ovládacími knoflíky uprostřed páčkový přepínač. Tímto je možno ve dvou polohách měnit delay efektu – krátké zpoždění BBD na jehož principu chorus pracuje.

V levé poloze je čas zpoždění kratší, v pravé delší. Lze tak modifikovat, zda má být efekt konkrétnější, s kratším delay time – páčka vlevo nebo barevnější, ale i méně konkrétní s delším delay time – páčka vpravo. Funkce je společná pro obě sekce chorusu A i B.

Pravým nožním přepínačem se celý efekt zapíná a vypíná v režimu true bypass. Zapnutý efekt indikuje modrá LEDka nad přepínačem EFF ON. Levým nožním přepínačem se přepíná mezi chorusy A nebo B.

Indikační červená LEDka nad tímto přepínačem pravidelně bliká podle přednastavené rychlosti modulace právě aktivované sekce. Tato LEDka bliká, i když je celý efekt OFF, což je výhodné pro průběžnou kontrolu pro jaký typ chorusu je efekt právě přednastaven, než ho zapnete přepínačem EFF ON.

Edice 2015 – nově jsem od června 2015 poněkud přeladil Anti-Aliasing filtry před a za BBD obvodem, které nejen kompenzují přenosové nedokonalosti BBD, ale zároveň mají přímý vliv na výslednou barvu chorusovaného zvuku. Provedl jsem v minulých týdnech mnoho testů a zaujal mne z chorusů nejvíce zvuk starých Boss™ efektů CE-2 a CE-3.

Pokusil jsem se tedy implementovat jejich zabarvení chorusu do jinak zcela odlišného zapojení/koncepce mého Analog Chorus TB Double. Překvapivě se docela podařilo „naklonovat příbuznost“ a docílit tak podobného zvuku, ale zároveň zachovat oproti starým Boss™ CE-2 a CE-3 větší plnost/hutnost zvuku Analog Chorusu TB Double, která v některých aplikacích u těchto starých Boss efektů chybí, protože tehdejší požadavky na kytarový zvuk a jeho amplifikaci byly odlišné od současných – zvuk se hodně zastřeďoval a ořezávaly se basové frekvence.

Výsledkem mé úpravy je tedy to, že Analog Chorus TB Double si zachoval všechny své základní vlastnosti, jako je širokopásmovost a síla signálu, True Bypass přepínání, ale zároveň se charakter chorusu posunul do poněkud „světlejší, jakoby vyšší“ polohy. V podstatě je možno při výrobě naladit chorus do dřívější verze nebo do této nové verze. Osobně dávám přednost této nové verzi…

Efekt je zapojen v režimu TRUE BYPASS, což znamená, že když je vypnutý, tak průchozí signál přes něj neovlivňuje žádný elektronický prvek – jde přímo z IN jack do OUT jack, kontakty spolehlivého 3PDT nášlapného přepínače.
Velmi důležitou zásadou pro zachování výborného zvukového výsledku, který vám nabízejí true bypass efekty, jsou kvalitní signálové kabely. Neměly by být zbytečně dlouhé! Měly by mít co nejmenší vlastní kapacitu, aby nedocházelo k nežádoucímu útlumu výšek. Ne každý drahý kabel je nutně i kvalitní! Komplexně vlastnosti kabelů ovlivňuje i výběr typů konektorů Jack – nezapomeňte, že mimo jiné vlastnosti se také jejich vnitřní kapacita může podílet mnohdy nemalou měrou na celkové kapacitě kabelu nebo propojovací spojky mezi efekty!

Technické parametry

 • Vstupní odpor: 1 MOhm
 • Napájení: 9 až 10V DC – adaptér nebo baterie.
 • Proudový odběr: 10-15 mA
 • Rozměry: (š x d x v) – šířka 97mm, délka 122 mm a výška 44 / 61 mm
  (bez knoflíků / s knoflíky).
 • Váha: 470g

Příklady nastavení

Upozornění a zásady
 • Pro provoz z baterie je možno použít jak obyčejnou zinko-uhlíkovou, tak alkalickou baterii.
 • Lepší možností je provoz z napáječe 9 až 10V. Lze použít běžný, stabilizovaný adaptér jako Ibanez či Boss. Osobně doporučuji stabilizovaný zdroj +10V s konvenčním transformátorem, který se mi osvědčil jako ideální. (Nová uhlíková baterie mívá běžně kolem 10V)
 • Přestože je zařízení chráněno vnitřní diodou proti přepólování adaptéru, je vhodné v rámci preventivního vyloučení poškození jak přístroje, takadaptéru, zkontrolovat polaritu na „cigaretovém“ konektoru síťového adaptéru. Na opláštění – vnějším by měl být + pól zdroje (+ 9 až +10V). Ve vnitřní dutince by měl být „mínus“ pól zdroje.
 • Další důležitou zásadou je: při napájení z baterie nenechávat zastrčený jack kytarového kabelu do konektoru Input (vstup efektu) zbytečně, pokud se delší dobu nehraje. Pomocí zasunutí tohoto Jacku se připojuje baterie k obvodu, který z ní pak stále odebírá proud a vybíjí ji, a to i když efekt není zrovna aktivován nožním spínačem a LEDka právě nesvítí!
 • Přístup k baterii je po povolení čtyř křížových šroubků na spodním okraji předního a zadního čela krabičky. Baterii je samozřejmě nutno čas od času zkontrolovat, aby „nevytekla“ do zařízení.
 • K čištění efektu používejte jen vlhký hadřík a slabý roztok mýdla či
  saponátu. Popisy jsou vodostálé. V žádném případě nepoužívejte ředidlo, jinou agresivní látku nebo čističe obsahující brusné částice!
 • Záruka na bezporuchový provoz při dodržení výše uvedených zásad je minimálně 24 měsíců.

Manuál v PDF