Zdroje pro pedalboardy 4x10V

Při stavbách pedalboardů a efektových systémů je zapotřebí řešit zdroj, či zdroje, které by zvládnuly po stránce rezervy výkonu napájet větší množství efektů.

Při stavbách pedalboardů a efektových systémů je zapotřebí řešit zdroj, či zdroje, které by zvládnuly po stránce rezervy výkonu napájet větší množství efektů. Druhým požadavkem, který má stejnou důležitost je, aby v celém systému nedocházelo k přeslechům, např. harmonických z taktovacích oscilátorů digitálních efektů, které přes společné napáječe můžou „prolézat“ do signálových cest apod.

Dalším parametrem je pořádek ve společném zemnění, který je důležitý, pro co nejlepší odstup signálu od brumu v celém systému.

pokračování...

Protože jsou efekty propojeny signálovými kabely, kde vzniká jedna společná zem, není žádoucí znovu efekty propojit přes zdroj se společným výstupem, v němž se země efektů přes napájecí kabely spojí podruhé a vzniká tím dvojitá/zdvojená zem, která není zárukou solidního odstupu brumu, spíše naopak.

Právě z těchto důvodů je ideální mít pro každý efekt separátní, galvanicky oddělený zdroj.

Všechny tyto galvanicky oddělené zdroje mohou být ve společné krabičce, a to až do počtu osmi 10V / 100mA zdrojů, při použití rozměru krabičky UK21P. Tak jde prakticky a účelně řešit otázka společného napáječe pro více efektů, při zachování galvanického oddělení zdrojů pro jednotlivé efekty.

Jak nadefinovat přesně složitější multizdroj pro pedalboard?

Co se týká konfigurace zdrojů na míru, je třeba si dát pozor na efekty, které není možno napájet z klasické vnitřní baterie 9V, ale výrobce jim umožňuje jen napájení z „nějakého“ adapteru. To je charakteristickým znamením/ pomůckou pro identifikaci, že tyto efekty nemohou být většinou napájeny jen jednou standardní sekcí (DC10V/100mA) mého multizdroje, ale musí se zjistit přesné proudové a napěťové hodnoty napájení, které daný efekt potřebuje ke své správné funkci. Podle těch je pak zapotřebí uvnitř sloučit několik sekcí 100mA do jednoho výstupu tak aby to odpovídalo jeho konkrétním požadavkům. Tím se samozřejmě celkově zmenší počet výstupů multizdroje. O kolik, to záleží vždy na přesném proudovém odběru „náročnějšího“ efektu…

U mnoha „nestandardních“ efektů už mám proudové a napěťové parametry napájení  zjištěny u některých ne. Raději se v takovýchto případech, pokud efekt není možno napájet zároveň z klasické 9V baterie, obraťte při plánování multizdroje telefonicky nebo e-mailem přímo na mne a já Vám zkusím navrhnout konkrétní možnosti, popřípadě zkusím poradit, jak zjistit potřebný proud pro napájení efektu, případně mohu poslat dotaz výrobci atd…

Pokud nakonec díky „proudově náročným“ efektům nestačí jedna zdrojová krabička pro napájení celého pedalboardu (každého efektu zvlášť), pak je třeba použít dva (alternativně i tři) multizdroje, které mohou mít společnou síťovou šňůru a být vzájemně propojeny jen ohebnými síťovými spojkami 20-30cm napevno, jako „vagonky do vláčku“. Nebo mohou mít samozřejmě i každý svou vlastní síťovou šňůru, což už ale není tak praktické a elegantní…

Společná zem při napájení efektů z jednoho zdroje a z galvanicky oddělených zdrojů (multizdroje).

Na základě dlouholetých zkušeností a testování různých baterií a zdrojů pro efekty vyplývá např. poznatek, že nové 9V uhlíkové baterie mají napětí mezi 9,5V až 10V. Stabilizátor 10V dává ve skutečnosti kolem 9,9V-10V, což se zcela

shoduje s napětím nové baterie. Naopak běžné 9V stabilizátory dávají ve skutečnosti cca 8,9V-9V, což je až o 1V méně než nová baterie. Z těchto důvodů jsou všechny zdroje pro 9V efekty osazovány 10V stabilizátory, aby umožnily efektům pracovat v jejich plném dynamickém rozsahu.

Pro Multi Power Suply zdroje jsou použity tyto dva rozměry plastových krabiček
popis rozměrů krabiček
Typ UK20P (š x v x d) = 70mm x 64mm x 116mm, pro zdroje 4x10V/100mA, nebo 2x10V/100mA + 1×10 až 18V/200mA a zakázkově případně i jiné potřebné kombinace, limitované pouze rozměry krabičky

Typ UK21P (š x v x d) = 76mm x 66mm x176mm, pro zdroje 8x10V/100mA, nebo 6x10V/100 mA + 1×10 až 18V/200mA , popř 2x9V AC střídavých / 1500mA pro Line6 modelery a jiné, na zakázku objednané kombinace, limitované pouze rozměry krabičky.

V případě nutnosti, je možno zdroje vestavět i do jiné krabičky, doporučuji ovšem plastovou, z hlediska bezpečnosti, a také aby se nemusela spojovat s nulovým kolíkem v síti, čímž by mohlo dojít opět k dvojitému zemnění např. mezi zesilovačem a efektovým systémem, přes nulový vodič sítě.

Zdroj v plastové krabičce je do sítě zapojen jednou plochou, dvoužilovou Flexo šňůrou. Její délka se opět dá variabilně objednat, standardně bývá 2m nebo 3m.

Vývody napájení pro efekty jsou napevno vyvedeny ve svazku na druhé straně krabičky. Jejich délka je dána předem konkrétní objednávkou nebo mohou být standardní 1m. Konce napájecího kabelu jsou osazeny 90° napájecími konektory, s vnitřním průměrem 2,1 mm a zapojením center negative, tak jak je zvykem např u efektů Ibanez či Boss. Na základě speciálních požadavků je možno konce napájecích kabelů osadit např. konektory jack 3,5 mm s určením polarity. Dále je možno místo úhlových napájecích konektorů použít i rovné nebo s vnitřním otvorem průměru 2,5 mm, pro speciální efekty apod.

Upozornění a zásady
  • MULTI POWER SUPLY SEPARATE ISOLATED je zdroj, který je připojen na síťové napětí. Z těchto důvodů je třeba dbát opatrnosti při manipulaci se síťovou  přívodní šňůrou a pravidelně kontrolovat její stav. V případě známky  jakéhokoliv mechanického poškození je třeba kabel vyměnit za nový. Toto lze po  telefonické dohodě provést poštou, proto neváhejte a kontaktujte mne.  Neopravujte zdroj sami a s případnou opravou čehokoliv se obraťte na mne!
  • Zdroj je odolný proti základní atmosferické vlhkosti. Všechny části se  síťovým napětím jsou uvnitř izolovány spec. hmotou. Přesto nedoporučuji zdroj  z bezpečnostních důvodů používat ani ve vlhkém prostředí ani venku za deště,  apod. V žádném případě nesmí přijít do styku s tekoucí vodou, či jinou kapalinou!
  • K vnějšímu čištění povrchu zdroje používejte jen lehce zvlhčený  hadřík a slabý roztok mýdla či saponátu. Při čištění mějte vždy zdroj odpojený  od sítě! Popisy jsou vodostálé. Nepoužívejte ředidlo, jinou agresivní látku
    nebo čističe obsahující brusné částice!
  • Záruka na bezporuchový provoz při dodržení výše uvedených zásad je  doživotní.

Manuál v PDF