True Bypass Box

TB Boxem můžeme naráz vřazovat do signálové cesty i více efektů, které jsou předem všechny zapnuty EFF ON a tím získáváme možnost jakéhosi pseudokanálového přepínače několika efektů naráz pouze jedním nožním spínačem TB Boxu.
Pokud hrajeme kabelem přímo do lampového zesilovače, který už má vlastní zkreslení a chceme nějakým non true bypass (továrním, seriovým) efektem pouze „nakopávat“ zvuk sóla, pro středovější, zpěvnější zvuk, můžeme narazit na následující problém:

Pokud tento efekt zapojíme mezi zesilovač a kytaru místo pouze původního kabelu, zjistíme, že i při vypnutém efektu dochází k nežádoucím změnám původního zvuku.

Je to tím, že efekt, který je non true bypass, má vnitřní elektronické spínání a signál tudíž prochází přes jeho elektronické obvody, které jej určitým způsobem vždy modifikují oproti propojení pouze samostatným kabelem.

pokračování...
V tomto případě můžeme využít právě TRUE BYPASS BOX, který efekt vřazuje do signálové cesty pomocí 3PDT mechanického přepínače (bez elektroniky!). Když je efekt True Bypass Boxem vypnut, jde signál přímo z jeho vstupního jacku do jeho výstupního jacku (TB Boxu), bez jakékoliv nechtěné elektroniky.

Je třeba si uvědomit, že délky kabelů od kytary k boxu a od boxu k zesilovači se přitom sčítají, tudíž by kabely měly být v této aplikaci velmi kvalitní a jejich součtová délka by měla být co nejmenší. Z praktického hlediska kabel od kytary k TB Boxu např. 3-4m a od TB Boxu k zesilovači 6-5 m. tedy součet max 8-9m, při měrné kapacitě kabelu cca 50-70pF na 1m délky.

Ten samý případ může nastat s ladičkou / Tunerem, pokud hrajeme přímo do zesilovače bez efektů a používáme pouze ladičku, která je svým vstupním obvodem připojena na signálovou cestu. Podle typu vstupního elektronického obvodu ladičky může mít ladička různý vliv na útlum, který vnáší do signálové cesty mezi kytarou a zesilovačem. Pro tento případ lze opět použít TB Box. Získáme tím zároveň kromě funkce True Bypass připojení/odpojení ladičky k signálu i funkci MUTE, tedy tichého ladění na podiu. Je to dáno tím, že ladičku zapojíme pouze jedním kabelem do vstupu a z výstupu ladičky už nezapojíme nic. Díky spínacím konektorům jack v TB Boxu návratový/nezapojený jack automaticky spojí signál se zemí (mute) a v případě že TB Boxem přepneme na ladění, ladička ladí a zesilovač
nehraje.

TB Boxem můžeme naráz vřazovat do signálové cesty i více efektů, které jsou předem všechny zapnuty EFF ON a tím získáváme možnost jakéhosi pseudokanálového přepínače několika efektů naráz pouze jedním nožním spínačem TB Boxu.

Další možností je, že používáme různé efekty a jeden, popř. dva z nich jsou tovární non true bypass. Ostatní jsou true bypass. Pak stačí non true bypass tovární efekt zapojit mezi ostatní true bypass efekty přes TB Box.

MICRO TB Box
Custom TB Box s funkcí aktivní JUMP a Remote výstupem
Dálkově ovládaný DUAL REMOTE TB BOX pro zapojení ve smyčce zesilovače s krákými propojkami
Příklady zapojení klasického, jednoduchého TB Boxu před vstupem zesilovače
Technické parametry
  • Napájení: 9V DC – externí adapter nebo 9V vnitřní baterie
  • Rozměry: (š x d x v) šířka 65/70 mm, délka 110 mm a výška 32 / 50 mm
  • Váha: 300g
  • Vlastní/vnitřní kapacita: 12pF (pro A i B)
Upozornění a zásady
  • TB BOX je napájen vniřní baterií 9V (přístupná po odšroubení 4 šroubků spodního víčka boxu) nebo lze použít kterýkoliv běžný napáječ/adapter 9V DC pro tovární efekty.
  • K čištění TB BOXu používejte jen vlhký hadřík a slabý roztok mýdla či saponátu. Popisy jsou vodostálé.V žádném případě nepoužívejte ředidlo, jinou agresivní látku nebo čističe obsahující brusné částice!
  • Záruka na TB Boxy je při dodržení výše uvedených zásad minimálně 24 měsíců.

Manuál v PDF